TERRA TRAC

Skonsamhet mot marken är lönsamt.

Bandställ med stor kontaktyta mot marken för tröskor, fälthackar och traktorer är skonsamt mot marken. Mindre totalbredd underlättar vid körning på väg.

TERRA TRAC

Skonsamhet mot marken är lönsamt.

Bandställ med stor kontaktyta mot marken för tröskor, fälthackar och traktorer är skonsamt mot marken. Mindre totalbredd underlättar vid körning på väg.

Tekniken.

Framdrivning.

TERRA TRAC framdrivningskoncept med patenterad kinematik förenar driftsäkerhet och lång drifttid.

  • Dragkraften fördelas över hela bandets längd.
  • Stora hjul fördelar både tyngd och kraft på en större yta för högsta dragkraft och bärighet under svåra förhållanden.
  • Hydropneumatisk fjädring säkerställer hög körkomfort och skonsamhet för maskinen. Både hjulen och stödrullarna har separat fjädring. Möjliggör körhastighet upp till 40 km/h.
  • Automatisk hydraulisk bandspänning via separat kolv förhindrar bandslirning. Elektronisk övervakning av bandets spänning, vid tryckfall varnas föraren via CEBIS.

Fördelar.

TERRA TRAC framdrivningskoncept imponerar på lantbrukare och entreprenörer över hela världen tack vare:

  • Stor kontaktyta mot marken, inom laglig totalbredd vid körning på väg
  • Lågt marktryck och skonsamt mot markens struktur
  • Lägre friktionsmotstånd, mindre slirning, lägre bränsleförbrukning och bättre stabilitet på fält med sidolutning
  • Högre säsongskapacitet med fler drifttimmar, även vid sämre förhållanden
  • Körspåren är lätta att jämna ut med efterföljande bearbetning, jämnare fält
  • Helfjädrat bandställ ger bekväm arbetsplats både i fält och vid körning på väg i upp till 40 km/h

Dessa fördelar påverkar både effektiviteten och lönsamheten i lantbruksdriften. Att bibehålla god markstruktur är en grundläggande förutsättning för goda skördar. Markstruktur med bra aggregatstatus i jorden kan ta upp näringsämnen bättre än i en förtätad jord och gödselgivan kan minimeras.

Att använda TERRA TRAC bandställ kan också leda till inbesparing av bränsle, eftersom minimerad markpackning i ytskiktet ger lägre dragkraftsbehov vid efterföljande bearbetning, i motsats till andra framdrivningssystem i samma viktklass. Bandställets bättre dragförmåga ger högre dragkraft och högre kapacitet med bibehållen låg bränsleförbrukning.

Helhetskoncept.

Fördelarna med TERRA TRAC konceptet är uppenbara och väl beprövade på tröskorna under 20 års tid. För att analysera potentialen i det långa loppet är det viktigt att beakta skonsamhet mot marken i ett helhetskoncept, dvs vid alla arbetsmoment i hela processkedjan. CLAAS ser det som en logisk konsekvens att överföra konceptet till traktorer och fälthackar, så att lantbruket kan bearbeta marken från sådd till skörd på ett långsiktigt hållbart sätt.