TERRA TRAC bandställ

Kontinuerlig vidareutveckling.

Lantbruk och teknik förändras. Ökande krav på kapacitet, flexibilitet och lägre marktryck. CLAAS utvecklar kontinuerligt TERRA TRAC tekniken.

TERRA TRAC bandställ

Kontinuerlig vidareutveckling.

Lantbruk och teknik förändras. Ökande krav på kapacitet, flexibilitet och lägre marktryck. CLAAS utvecklar kontinuerligt TERRA TRAC tekniken.

Tre årtionden med CLAAS teknik för bandställ.

Utmaningar och milstolpar i utvecklingen.

CLAAS tog de första stegen inom teknologin med banddrift redan på 1950-talet. Då handlade det om larvband av stål, den enda möjligheten att odla vissa blöta, besvärliga marker. Det avgörande steget för lantbruket togs 1987, när CLAAS tog fram tekniken med larvband av gummi.

Dessa utmaningar har stått i fokus för CLAAS forskning och utveckling i mer än 30 år. Våra ingenjörer arbetar dagligen med målsättning att uppnå högsta maskinkapacitet och samtidigt med prioritet på högsta möjliga skonsamhet mot marken. Det är en tidsresa med utmaningar och olika utvecklingssteg med unik framgång.

1987.

Första serietillverkade tröskan med gummibandställ visades offentligt på Farm Progress Show i USA.

1994.

CLAAS började försök med TERRA TRAC på en MEGA tröska med luftgummihjul som löphjul.

1997.

Första serien TERRA TRAC bandställ på LEXION 450 hade fast anfästning på axeln. Löphjulen var av stål med påskruvade gummielement för att tåla friktionsbelastningar.

1997.

För exportmarknaden till USA utrustades tröskorna med vulkaniserade löphjul och förbättrade larvband med bättre hållbarhet.

2004.

Bandstället har nu fjädrande gummipaket mot axeln för betydligt bättre dämpning av stötbelastningar för maskinen och högre körkomfort.

2006.

TERRA TRAC bandställ får en betydlig förstärkning med helgjuten ram, anpassad till maskinens vikt.

2011.

Helt ny hydropneumatisk fjädring ger högre körkomfort både i fält och på väg. Samma konstruktion för närvarande.

Nästa logiska steg blir att utrusta både JAGUAR och AXION med TERRA TRAC bandställ, speciellt anpassade efter kundens önskan.