Klicka på "Acceptera" för att godkänna att vi kan använda icke tekniskt erforderliga cookies (även tredjepart) för att anpassa våra online erbjudanden till era intressen och förbättra vår service. Ert godkännande kan återkallas här när som helst. Vi förbehåller oss rätten att använda tekniskt erforderliga cookies utan godkännande.

CLAAS använder också "Google Analytics". Google bearbetar och sammanställer statistik över era användardata tillsammans med andra användares data, både för CLAAS räkning och för sina egna ändamål. Google sparar era data även utanför EU, t ex i USA via Google LLC. Google och statliga myndigheter har tillgång till dessa data. 

Mera information finns i vår deklaration om datasäkerhet.

Acceptera

Kontakt form

* Obligatoriskt fält
Godkännande av dataskydd:
Vi använder den information du lämnar till oss i marknadsföringssyfte för CLAAS KGaA mbH, för att locka intressenter samt ställa frågor och skicka information till dessa. Vi vidarebefordrar inte dina uppgifter till tredje part. Undantag utgörs av leverantörer som arbetar på uppdrag av CLAAS KGaA mbH samt tredje part såsom CLAAS återförsäljarorgansation och företag inom CLAAS koncernen. Ytterligare information om dataskydd hittar du på vår webbsida under rubriken med samma namn.