TERRA TRAC bandställ

Kontinuerlig vidareutveckling.

Lantbruk och teknik förändras. Ökande krav på kapacitet, flexibilitet och lägre marktryck. CLAAS utvecklar kontinuerligt TERRA TRAC tekniken.

TERRA TRAC bandställ

Kontinuerlig vidareutveckling.

Lantbruk och teknik förändras. Ökande krav på kapacitet, flexibilitet och lägre marktryck. CLAAS utvecklar kontinuerligt TERRA TRAC tekniken.

TERRA TRAC på JAGUAR.

Fördelarna med TERRA TRAC bandställ när det gäller dragförmåga och skonsamhet mot marken är välkända. CLAAS är den första tillverkaren av fälthackar som direkt från fabrik erbjuder en integrerad optimal lösning för skonsam körning på gräsvall och blöta marker: JAGUAR TERRA TRAC med nyutvecklad vändtegsfunktion. En nyhet som gör att kontaktytan mot marken blir mindre och att tvära vändningar blir skonsammare mot underlaget. För närvarande genomgår JAGUAR TERRA TRAC omfattande försök i fält.Ett tillval som ger nytta av fördelarna med bandställ på fälthackar under en längre tid på året och på alla underlag.

  • Användning under hela året utan ombyggnad ger högre säsongskapacitet
  • Vändtegsfunktion som automatiskt ger mindre kontaktyta mot marken vid snäva svängar eller vid vändning (mindre vändradie)
  • Snabba flyttningar mellan fält inom laglig totalbredd (635 mm bandbredd) i upp till 40 km/h
  • Tillförlitlig framkomlighet under svåra förhållanden med högre dragförmåga och mindre spårbildning
  • Nyutformade band med större antal ribbor för längre livslängd

Mindre spårbildning ger bättre framkomlighet för transportfordonen

Vändtegsfunktion: Automatiskt mindre kontaktyta mot marken vid snäva svängar eller vid vändning genom att stödrullarna trycks neråt

Förenklad åtkomst: Demontering av corncracker åt sidan över bandstället

JAGUAR har en totalbredd på 2,99 m med 635 mm bandbredd

JAGUAR TERRA TRAC i första test.

Studie vid Fachhochschule Kiel ger belägg för positiva effekter på marken, speciellt med vändtegsfunktionen. JAGUAR utrustad med TERRA TRAC bandställ ger vid körning rakt fram en tydligt lägre markbelastning jämfört med en hjulmaskin med däckutrustning 800/70 R 38 fram och 620/70 R 30 bak.

Studien undersökte också markpåverkan på vändtegen. Man antog att marktrycket skulle öka för maskinen med bandställ och vändtegsfunktion, därför att kontaktytan mot marken förkortas. Med bandbredd 635 mm blir resultatet entydigt: trots aktiverad vändtegsfunktion motsvaras uppmätt marktryck av marktrycket för en hjulmaskin.

Analys gjordes inte enbart på markpackningen. Även skadlig påverkan på grästorven och återväxten undersöktes. Därvid utvärderades växthöjd, spårdjup och skada på grästorven. Resultat: JAGUAR TERRA TRAC med aktiverad vändtegsfunktion och därmed förminskad kontaktyta jämfördes med hjulmaskin med smalare bakre däckutrustning, det uppvisades lika bra värden och ansågs därför mera skonsam mot marken.

Vändtegsfunktionen tillsammans med de många andra fördelarna med framdrivningskonceptet, t ex skonsamhet mot marken, högre dragförmåga och transportbred mindre än 3 m (635 mm bandbredd), var övertygande i studien. Totalt sett ett bättre helhetsresultat jämfört med hjulmaskinen.