Klicka på "Acceptera" för att godkänna att vi kan använda icke tekniskt erforderliga cookies (även tredjepart) för att anpassa våra online erbjudanden till era intressen och förbättra vår service. Ert godkännande kan återkallas här när som helst. Vi förbehåller oss rätten att använda tekniskt erforderliga cookies utan godkännande.

CLAAS använder också "Google Analytics". Google bearbetar och sammanställer statistik över era användardata tillsammans med andra användares data, både för CLAAS räkning och för sina egna ändamål. Google sparar era data även utanför EU, t ex i USA via Google LLC. Google och statliga myndigheter har tillgång till dessa data. 

Mera information finns i vår deklaration om datasäkerhet.

Acceptera

CONVIO FLEX / CONVIO.

Kapacitet på löpande band.

CONVIO FLEX / CONVIO.

Kapacitet på löpande band.

Skärbord med band. CONVIO FLEX / CONVIO.

Kapacitet på löpande band.

CONVIO skärbord med band. Perfekt för skörd av lågväxande grödor eller vid svåra förhållanden, t ex liggande eller genomvuxen gröda.

CONVIO FLEX med flexibel knivbalk passar för alla grödor, som t ex spannmål, raps, sojabönor, ärtor och gräsfrö. CONVIO med stel knivbalk passar bäst för spannmål och raps.

Skärbord med band för högsta kapacitet.

De bredaste skärborden har ett kraftigt och stabilt flöde av skördat material.

CONVIO skärbord erbjuder assistans till föraren, som t ex automatisk haspelreglering, AUTOMATIC BELT SPEED och AUTO FLEX.Manövreras smidigt från förarplats i hytten och ger optimal inställning för skärbordet.

CONVIO.

Innovativ haspel för högsta kapacitet.

Haspel med innovativ utformning och ställbar kurvbana 
gör att haspelns fingrar lyfter grödan innan den är avskuren. 
Minimerat skärbordsspill vid liggande eller lågväxande gröda.

Autostyrning av haspelns drivning och höjd.

Hydraulisk haspeldrivning gör det möjligt att ställa in gräns-värde för drivningens moment som sedan automatiskt 
begränsar dragkraften vid besvärliga skördeförhållanden, 
som t ex liggande gröda. 
Ett system för automatisk reglering av haspelns höjd 
underlättar förarens arbete. 
Utifrån förprogrammerade värden för tryck och känslighet 
förhindras att haspelfingrarna griper tag i marken genom att 
haspeln automatiskt höjs.

AUTOMATIC BELT SPEED.

AUTOMATIC BELT SPEED anpassar bandens hastighet till rådande skördeförhållande helt automatiskt och kontinuerligt.

CONVIO138012301080930770
Effektiv skärviddmm137901226010740922769
Flexibel knivbalk
uppåtmm
neråtmm
Bandbredd, sidobandenmm1079,501079,501079,501079,501079,50
Inmatning, breddmm13291329132913291329
Rapsutrustning
Skärbordsautomatik

○ Tillval

CONVIO FLEX.

ACTIVE FLOAT för knivbalken.

Avlastningssystemet ACTIVE FLOAT anpassar knivbalkens anliggningstryck mot marken. Manövreras enkelt från förarhytten under körning.

Underlättar förarens arbete väsentligt.

ACTIVE FLOAT för smart markföljning på CONVIO FLEX 
gör det möjligt att växla mellan fast eller flexibelt läge 
med en knapptryckning.

Maximal flexibilitet för alla markförhållanden.

CONVIO FLEX kan ställas i fyra olika lägen:

  1. Spannmål: stel knivbalk
  2. Liggande gröda: växla mellan stel och flexibel knivbalk, 
via en knapptryckning under körning
  3. Manuell Flex: för lågväxande gröda som t ex gräsfrö, 
ärtor eller sojabönor
  4. AUTO FLEX: automatiskt lägsta snitt

Automatisk anpassning av skärbordets höjd. 
Nya AUTO FLEX: Skärbordet CONVIO FLEX höjes eller sänkes kontinuerligt och helt automatiskt för att hela tiden hålla lägsta möjliga snitthöjd.

CONVIO FLEXFLEX 1380FLEX 1230FLEX 1080FLEX 930FLEX 770
Effektiv skärviddmm137901226010740922769
Flexibel knivbalk
uppåtmm9090909090
neråtmm135135135135135
Bandbredd, sidobandenmm1079,501079,501079,501079,501079,50
Inmatning, breddmm13291329132913291329
Rapsutrustning
Skärbordsautomatik

○ Tillval