Klicka på "Acceptera" för att godkänna att vi kan använda icke tekniskt erforderliga cookies (även tredjepart) för att anpassa våra online erbjudanden till era intressen och förbättra vår service. Ert godkännande kan återkallas här när som helst. Vi förbehåller oss rätten att använda tekniskt erforderliga cookies utan godkännande.

CLAAS använder också "Google Analytics". Google bearbetar och sammanställer statistik över era användardata tillsammans med andra användares data, både för CLAAS räkning och för sina egna ändamål. Google sparar era data även utanför EU, t ex i USA via Google LLC. Google och statliga myndigheter har tillgång till dessa data. 

Mera information finns i vår deklaration om datasäkerhet.

Acceptera

CORIO CONSPEED och CORIO majsplockare.

CORIO CONSPEED och CORIO majsplockare.

CORIO CONSPEED / CORIO.

Fördelarna i sammanfattning:

  • 17° arbetsvinkel för fullständig plockning
  • Linjära (CORIO) och koniska (CORIO CONSPEED) plockvalsar
  • Ny robust drivlina på alla CORIO modeller
  • Ny utformning av kåporna för skonsamhet mot grödan
  • Unikt system för hopfällning av kåporna till transportläge
  • Inmatningskedjan är enkel att spänna eller byta
  • Slitdelar integrerade i kåporna
  • CORIO CONSPEED majsplockare för 12, 8 och 6 rader
  • CORIO majsplockare för 8, 6, 5 eller 4 rader
  • Radavstånd på 90, 80, 75 och 70 cm

17° arbetsvinkel.

17° arbetsvinkel på CORIO CONSPEED och CORIO är uniktpå marknaden. Vinkeln och huvarnas form ger effektivitet och driftsäkerhet, även vid skörd av liggande majsgröda

Perfekt utformning.

Huvarnas unika och optimerade utformning ger skonsamhet mot plantorna och bästa upptagning av liggande majsgröda.

profitieren von einer hohen Ernteleistung beim Lagermais.

Plockvalsar.

CLAAS erbjuder tre olika plockvalsar för att passa olika skörde- och mognadsförhållanden: 
CORIO CONSPEED med koniska valsar eller hybridvalsar. 
CORIO med linjär profil.

CORIO mit gradlinigen Pflückwalzen.

Kompakt och kraftfull.

Enklare körning och bättre översikt vid transport, 
skärbordet fälls enkelt ihop och blir 80 cm kortare.