DISCO slåttermaskiner.

Perfekta resultat under alla skördeförhållanden.

Nu finns MAX CUT slåtterbalk på alla CLAAS frontmonterade slåttermaskiner och de flesta DISCO burna slåttermaskiner. CLAAS står för proffsteknik från minsta till största modell.

DISCO slåttermaskiner.

Perfekta resultat under alla skördeförhållanden.

Nu finns MAX CUT slåtterbalk på alla CLAAS frontmonterade slåttermaskiner och de flesta DISCO burna slåttermaskiner. CLAAS står för proffsteknik från minsta till största modell.

DISCO CONTOUR burna slåttermaskiner.

  1. Mittupphängning för perfekt markföljning
  2. KENNFIXX® hydraulanslutning
  3. Enkel åtkomst till kraftöverföringsaxeln
  4. Enkel tillkoppling: Guideskenor till lyftarmarna och tillkopplingsbultar på olika höjder
  5. Mekaniskt påkörningsskydd
  1. Strängformarplåt
  2. ACTIVE FLOAT
  3. Väl synlig höjdindikering
  4. Dubbelverkande kolv för hopfällning med ändlägesdämpning

Perfekt markföljning.

ACTIVE FLOAT förflyttar slåttermaskinens vikt från vallen till traktorn. På så sätt sänks bränsleförbrukningen och mängden jordinblandning i fodret reduceras (DLG-Fokus-test 05/10).

Synnerligen bekvämt.

KENNFIXX® hydraulanslutningar, guideskenor till lyftarmarna, tillkopplingsbultar på olika höjder och lättåtkomlig PTO-axel med 250 timmars smörjintervall minimerar tidsåtgången för till- och frånkoppling samt för underhållsarbeten.

Ordning och reda.

Platssparande förvaring: Parkeringsstödet finns att tillgå med eller utan hjul.

Transportsäkerhet.

Burna DISCO slåttermaskiner finns med arbetsbredder mellan 2,60 m och 4,20 m. DISCO 3600 är enda crimpermodellen på marknaden med 3,40 m arbetsbredd, mittupphängning och perfekt 120° transportläge.

Tekniska dataArbetsbredd (m)SlåtterbalkTallrikarSnabblås för knivar
DISCO 4400 CONTOUR4,20MAX CUT10
DISCO 4000 CONTOUR3,80MAX CUT9
DISCO 3600 RC CONTOUR/3600 C CONTOUR/3600 CONTOUR3,40MAX CUT8
DISCO 3200 RC CONTOUR/3200 C CONTOUR/3200 CONTOUR3,00MAX CUT7
DISCO 2800 RC CONTOUR/2800 C CONTOUR/2800 CONTOUR2,60MAX CUT6

●  Standard      ○  Tillval      –  Ej tillgängligt

C = Crimper      RC = Roller Crimper      Ingen beteckning = ingen Crimper

Utrustning kan variera mellan länder

För mer information, vänligen kontakta din lokala CLAAS återförsäljare.