ROLLANT 540 RF / RC / RC COMFORT.

Hur bärgar man grödan bäst? 
Med gott samarbete.

CLAAS har utvecklat en ny fixkammarpress med balmått 1,22 x 1,25 m för högsta kapacitet och lönsamhet vid skörd av grovfoder.

ROLLANT 540

ROLLANT 540 RF / RC / RC COMFORT.

Hur bärgar man grödan bäst? 
Med gott samarbete.

CLAAS har utvecklat en ny fixkammarpress med balmått 1,22 x 1,25 m för högsta kapacitet och lönsamhet vid skörd av grovfoder.

CLAAS Rundbalspressar | ROLLANT 540 RF / RC / RC COMFORT.

ROLLANT 540

Fördelar för dig.

  • Balmått 1,22 x 1,25 m
  • Högsta driftsäkerhet
  • Stabilt drivningskoncept
  • Presskammare med 15 förstärkta valsar
  • Axeldiameter 50 mm
  • Axellager av gjutgods
  • Nedsänkbar knivbrygga PRO

Mervärdet synligt!

Tekniska data

ROLLANT 540 RC COMFORT540 RC540 RF
Balmått 1,22 x 1,25 m
Styrd pickup, med 2,10 m bredd
PRO: nedsänkbar knivbrygga för att enkelt kunna få bort material vid igensättning
Presskammare med 15 förstärkta valsar
Axeldiameter 50 mm

□ Tillgängligt

ROLLANT 540
ROLLANT 540
ROLLANT 540
ROLLANT 540
ROLLANT 540
ROLLANT 540

NYHET: filmlindning är perfekt.

Plastfilm konserverar och skyddar ensilaget bättre med mindre plastförbrukning samt med bara ett material att hantera. ROLLANT 540 lindar plastfilmen runt kanterna för stabila och stapelbara balar.

ROLLANT 540

NYHET: optimerat drivningskoncept.

ROLLANT 540 är beredd på Heavy Crop med nytt drivningskoncept. Förstärkta kedjor, kuggdrev och lager för att klara av många timmar under hög belastning.

ROLLANT 540

NYHET: förstärkta valsar.

ROLLANT från CLAAS är den mest sålda fixkammarpressen i världen. Nya ROLLANT 540 med 15 förstärkta valsar, 50 mm kraftiga axlar och extra robusta kullager för perfekta ensilagebalar och högsta kapacitet.

ROLLANT 540

NYHET: högre komfort.

ROLLANT 540 öppnar och stänger bakluckan automatiskt på bara sex sekunder. Automatisk knivrengöring, automatisk knivdeaktivering underlättar förarens arbete, liksom knivgruppsindelningen som enkelt manövreras från förarhytten.