Klicka på "Acceptera" för att godkänna att vi kan använda icke tekniskt erforderliga cookies (även tredjepart) för att anpassa våra online erbjudanden till era intressen och förbättra vår service. Ert godkännande kan återkallas här när som helst. Vi förbehåller oss rätten att använda tekniskt erforderliga cookies utan godkännande.

CLAAS använder också "Google Analytics". Google bearbetar och sammanställer statistik över era användardata tillsammans med andra användares data, både för CLAAS räkning och för sina egna ändamål. Google sparar era data även utanför EU, t ex i USA via Google LLC. Google och statliga myndigheter har tillgång till dessa data. 

Mera information finns i vår deklaration om datasäkerhet.

Acceptera

QUADRANT 4000

Nytänkande.

Ensilage, hö och halm pressas med högsta baldensitet. Både presstryck och ballängd kan justeras efter behov.

QUADRANT 4000

Nytänkande.

Ensilage, hö och halm pressas med högsta baldensitet. Både presstryck och ballängd kan justeras efter behov.

CLAAS storbalspressar | QUADRANT 4000. Dina fördelar.

Med balmåttet 1,20 x 0,70 m har CLAAS satt standard på marknaden. CLAAS kan erbjuda sex olika modeller i QUADRANT serien som passar för alla grödor. Med balmåttet 0,80 x 0,70 m kan pressen bearbeta ensilage, hö och halm under varierande förhållanden. QUADRANT 4000 med balmåttet 0,80 x 0,50 cm säkerställer högsta foderkvalitet.

  1. Centralsmörjning
  2. Fyra enkelknytare med tillförlitlig knytarrengöring
  3. Förpackarens koppling med 4.300 Nm
  4. Förpackare med 5 fingrar för maximal kapacitet och perfekt skonsam behandling av materialet
  5. Pickup med 2 m arbetsbredd
  6. Säkerhetssystem mellan kolv och nål
  1. 122 förpackareslag/min och 61 presskolvslag/min för högsta kapacitet
  2. Underhållsfri, 2-stegs förpackare
  3. Svängbara garnlådor för bättre åtkomst
  4. DUO PACK balsamlare

OPERATOR.

Alla viktiga inställningar kan göras direkt från förarhytten via OPERATOR, standard på alla QUADRANT 4000.

Förpackare-system.

Det smarta förpackaresystemet skonar materialet och säkerställer bibehållen hög foderkvalitet, speciellt i hö och lucern.

Högtryckspresskanal QUADRANT 4000.

Ny högtryckspresskanal säkerställer perfekt baldensitet under alla förhållanden och balvikten ökas med 15 %.

Drivning.

Effektivt drivningskoncept med högt varvtal <br />och lågt vridmoment har ytterligare optimerats.<br />Nu med underhållsfritt transmissions- och kopplingssystem samt interaktivt skydd för pickup, förpackare och rotor.

Tekniska data

QUADRANT 4000

Pickup bredd2,00 m
InmatningFörpackare
Kolvslag/min61
Presskanalmått2,57 x 0,80 x 0,50