TELEMATICS.

Automatisk dokumentation.

Automatisk dokumentation (APDI) är en ny funktion i TELEMATICS. APDI överför – utan att föraren behöver göra något – aktuella data för varje enskilt fält till en server där de tolkas för vidare bearbetning. All data kan exporteras i IsoXML-format.

TELEMATICS ON IMPLEMENT (TONI).

Med TONI registrerar du förutom alla relevanta data för traktorn, även alla registrerade data för redskapet. Denna teknik är inte begränsad till CLAAS maskiner, även redskap från andra tillverkare förbereds för TONI.

FLEET VIEW.

Med FLEET VIEW har CLAAS utvecklat en app, som underlättar för transportförarna att planera sin körning. Effektiv trösktid på fältet för de tröskor som ingår i arbetslaget kan optimeras. Alla förare får löpande information i realtid om tröskornas position och fyllnadsgraden i varje spannmålstank.

TELEMATICS app.

För att TELEMATICS ska kunna användas överallt, har CLAAS utvecklat en smartphone-app för operativsystemen iOS och Android. Denna app följer samma manövreringsfilosofi som webbsidan och tar dig stegvis via: "informera, analysera, optimera", genom den moderna styrningen av maskinparken.

 
Nedladdningar
Broschyr EASY