CLAAS gör Smart Farming enkelt

Digitaliserat jordbruk med CLAAS

Det viktigaste arbetet i din verksamhet görs ute på fälten. Men till ett lantbruk hör ändå skrivbordsjobb som planering och dokumentering. Med Smart Farming-program och hårdvara från CLAAS kopplar du upp dina maskiner och ditt företag i ett nätverk för att automatisera dokumentationen och skapa förutsättningarna för precisionsjordbruk. Tekniken lokaliserar dina maskiner, visar driftmedelsförbrukningen, samlar in avkastningsdata och räknar ut optimeringsmöjligheter. Så sparar du massor med tid, värdefulla resurser och därmed även pengar.

Optimera resultaten med Smart Farming

Länge drevs lantbruket framåt genom tekniska framsteg för jordbruksmaskinerna. Men i dag handlar det inte längre bara om maximal avkastning, utan även om mätbar effektivitet, exakt användning av driftmedlen och att hitta nya svar på nya utmaningar. Till dessa hör ökad efterfrågan efter jordbrukdsprodukter, brist på kvalificerad personal, stigande kostnader och klimatförändringar. Lösningen på allt detta heter Smart Farming.

Smart Farming innebär att modern informationsteknik används i lantbruket, så att det egna företaget kan digitaliseras och vissa delar automatiseras. Med Smart Farming-funktionerna kan du som lantbrukare sänka kostnaderna, höja avkastningen och minimera kontorsarbetet med hjälp av sensorer, satellitteknik och integrerade system. Och sist men inte minst så hjälper Smart Farming med att göra ditt jordbruk hållbarare.

Med sensor- och satellitfunktioner kan du arbeta så exakt som möjligt ute på fältet. Med lösningar som GPS PILOT CEMIS 1200 från CLAAS kan dina jordbruksmaskiner utföra så kallat precisionsjordbruk, till exempel genom att använda dina förinställda körspår och dina framtagna tilldelningsfiler. Så undviker du överlappningar och fel.

Sänk kostnaderna med maskinoptimering

När du sätter igång med smart jordbruk är smart maskinoptimering, till exempel med CEMOS från CLAAS, ett utmärkt ställe att börja på. Den intelligenta medhjälparen ombord fungerar som ett system för förarassistans och maskinoptimering. I traktorer till exempel kan det hjälpa till att sänka bränslekostnaderna med upp till 16,8 % och höja effektiviteten med upp till 16,3 %. De inställningar som föreslås för din traktor, skördetröska eller fälthack kan justeras efter behov, för att uppnå maximal effektivitet och prestanda.

Digitala lösningar maximerar dina resultat

Förbind fältet och kontoret med Smart Farming

Till ett smart jordbruk hör inte bara digitaliseringen av dina maskiner, utan även att arbetet planeras, utförs och dokumenteras i ett nätverk. Tack vare telemetrifunktioner kan data ständigt skickas mellan kontoret och maskinerna, till exempel med TELEMATICS från CLAAS. Det innebär att du kan koppla upp alla maskiner till nätverket – även i en blandad maskinpark – med bara en enda digital applikation. Genom att ansluta till ditt Farm Management-system kan du dessutom sköta alla processer från ett och samma ställe, från inmatningen av dina fältgränser till övervakningen av växtligheten på dina fält till gödsling och skörd.

Därmed har du digitaliserat din löpande verksamhet med hjälp av Smart Farming-funktioner. Samtidigt får du hjälp med din långsiktiga planering tack vare sensorerna, automatiseringen och nätverksuppkopplingen. Med Smart Farming samlar maskinerna ständigt in data, så att du kan analysera tidigare arbeten med sådd, gödsling och skörd samt alla andra arbeten för att få ett bättre beslutsunderlag för framtiden.

Upptäck vad som är möjligt

Styrsystemet GPS PILOT CEMIS 1200

Med GPS PILOT CEMIS 1200 kan du bedriva ett kostnadseffektivt och framtidssäkert precisionsjordbruk året runt. CEMIS hjälper dig med allt från jordbearbetning till sådd, gödsling, skötsel och skörd. Med den automatiska styrningen går din maskin som på räls.

Till produktsidan

Maskinoptimering med CEMOS

Med CEMOS har du en intelligent medhjälpare ombord som utnyttjar din maskins fulla potential. Maskinoptimeringssystemet ger alltid förslag på exakt de inställningar som du behöver för att maximera traktorns, skördetröskans eller fälthackens effektivitet eller kapacitet. Systemet gör på så vis arbetet mindre komplicerat för dig och anpassar maskinen optimalt till alla arbetsförhållanden.

Till produktsidan

CLAAS connect

Med den kostnadsfria funktionen CLAAS connect har du alla dina maskiner från CLAAS samlade i samma app – med all grundläggande och live-information som konfigureringar, förbrukning och position. I appen hittar du dessutom snabbt rätt shop för reservdelar eller andra förbrukningsvaror. Du hittar även en översikt över garantierna och servicetjänsterna som hör till din maskinpark. CLAAS connect förbinder människor, maskiner och system.

Till produktsidan

Telemetri med Machine connect och TELEMATICS

På ett jordbruk är det många processer som överlappar varandra – framför allt måste många maskiner arbeta hand i hand. TELEMATICS hjälper dig att behålla överblicken över hela maskinparken. Systemet tar emot och processar alla data som samlas in under arbetet. Det innebär att TELEMATICS kopplar upp kontoret och fältet till samma nätverk där data ständigt utbyts. Med hjälp av DataConnect kan du dessutom koordinera alla maskiner i en blandad maskinpark i ett moln. CLAAS API gör att du problemfritt kan ansluta till ditt Farm Management-system.

Till produktsidan

CLAAS connect App

Hela CLAAS värld i din ficka

CLAAS connect är portalen för din helt egna CLAAS värld – med all viktig information och tjänster för dina maskiner från CLAAS. Med CLAAS connect App kan du nu ännu bekvämare och snabbare använda alla integrerade funktioner, tjänster och nätbutiker i mobilen eller surfplattan. Du kan till exempel be om en offert på din önskekonfigurering från din lokala CLAAS partner eller beställa reservdelar dygnet runt direkt från fältet. Ladda ner CLAAS connect App för iOS eller Android från Apple App Store eller Google Play och anslut din maskin från CLAAS och din lokala CLAAS partner.

Spara kostnader med Smart Farming

Smarta maskiner och enheter kan göra lantbruk kostnadseffektiva och framtidssäkra.

Upptäck Smart Farming