Med CLAAS går Smart Farming lätt.

Digitaliserat jordbruk med CLAAS.

Det viktigaste arbetet i din verksamhet görs ute på fälten. Men till ett lantbruk hör ändå skrivbordsjobb som planering och dokumentering. Med Smart Farming-program och hårdvara från CLAAS kopplar du upp dina maskiner och ditt företag i ett nätverk för att automatisera dokumentationen och skapa förutsättningarna för precisionsjordbruk. Tekniken lokaliserar dina maskiner, visar driftmedelsförbrukningen, samlar in avkastningsdata och räknar ut optimeringsmöjligheter. Så sparar du massor med tid, värdefulla resurser och därmed även pengar.

Ladda ner flyern ”Digitala lösningar”

Optimera resultaten med Smart Farming.

Länge drevs lantbruket framåt genom tekniska framsteg för jordbruksmaskinerna. Men i dag handlar det inte längre bara om maximal avkastning, utan även om mätbar effektivitet, exakt användning av driftmedlen och att hitta nya svar på nya utmaningar. Till dessa hör ökad efterfrågan på jordbruksprodukter, brist på kvalificerad personal, stigande kostnader och klimatförändringar. Lösningen på allt detta heter Smart Farming.

Smart Farming innebär att modern informationsteknik används i lantbruket, så att det egna företaget kan digitaliseras och vissa delar automatiseras. Med Smart Farming-funktionerna kan du som lantbrukare sänka kostnaderna, höja avkastningen och minimera kontorsarbetet med hjälp av sensorer, satellitteknik och integrerade system. Och sist men inte minst så hjälper Smart Farming med att göra ditt jordbruk hållbarare.

Med sensor- och satellitfunktioner kan du arbeta så exakt som möjligt ute på fältet. Med lösningar som GPS PILOT CEMIS 1200 från CLAAS kan dina jordbruksmaskiner utföra så kallat precisionsjordbruk, till exempel genom att använda dina förinställda körspår och dina framtagna tilldelningsfiler. Så undviker du överlappningar och fel.

CLAAS nyhetsbrev

Med CLAAS nyhetsbrev missar du aldrig några nyheter inom digitaliseringen av jordbruket.

Registrera dig nu

Sänk kostnaderna och öka avkastningen med Smart Farming.

Smarta maskiner och enheter kan göra lantbruk kostnadseffektiva och framtidssäkra.

Upptäck Smart Farming

CLAAS connect:
Allt förenat med översikt över allt.

Låt oss presenterar vår kostnadsfria app CLAAS connect som samlar alla dina maskiner från CLAAS i en och samma app.

Mer om CLAAS connect

Ren precision med CEMIS 1200

Oslagbar precision med modernaste spårföljning

Upptäck CEMIS 1200

CLAAS connect – förenar människa och maskin.

Förena kontoret och fältet med Smart Farming.

Med telemetri-funktioner som TELEMATICS från CLAAS får du ett ständigt datautbyte mellan maskinerna och kontoret. Så kopplar du upp alla dina maskiner digitalt med en enda app – även om du har en blandad maskinpark.

Genom att ansluta till ditt Farm Management-system ser du till att alla dina processer sköts på samma ställe, med allt från inmatningen av fältgränserna och övervakningen av grödorna på fälten till gödsling och skörd.

Sensorsystem, automatisering och uppkoppling gör det lättare att planera långsiktigt och ekonomiskt. Dina maskiner samlar hela tiden in data automatiskt. På så vis kan du analysera tidigare arbetsprocesser som sådd, gödsling och skörd och få ett bättre beslutsunderlag för framtiden.

Upptäck vad som är möjligt.

Styrsystemet GPS PILOT CEMIS 1200.

Med GPS PILOT CEMIS 1200 kan du bedriva ett kostnadseffektivt och framtidssäkert precisionsjordbruk året runt. CEMIS hjälper dig med allt från jordbearbetning till sådd, gödsling, skötsel och skörd. Med den automatiska styrningen går din maskin som på räls.

Till produktsidan

Maskinoptimering med CEMOS.

Med CEMOS har du en intelligent medhjälpare ombord som utnyttjar din maskins fulla potential. Maskinoptimeringssystemet ger alltid förslag på exakt de inställningar som du behöver för att maximera traktorns, skördetröskans eller fälthackens effektivitet eller kapacitet. Systemet gör på så vis arbetet mindre komplicerat för dig och anpassar maskinen optimalt till alla arbetsförhållanden.

Till produktsidan

CLAAS connect.

Med den kostnadsfria appen CLAAS connect har du alla dina maskiner från CLAAS samlade i samma app – med all grundläggande och live-överförd information, som konfigureringar, förbrukning och position till exempel. I appen hittar du dessutom snabbt rätt shop för reservdelar eller andra förbrukningsvaror. Du hittar även en översikt över garantierna och servicetjänsterna som hör till din maskinpark. I smörjmedelsguiden hittar du också alltid rätt smörjmedel till dina maskiner. CLAAS connect förenar människor, maskiner och system.

Till produktsidan

Telemetri med Machine connect och TELEMATICS.

På ett jordbruk är det många processer som överlappar varandra – framför allt måste många maskiner arbeta hand i hand. TELEMATICS hjälper dig att behålla överblicken över hela maskinparken. Systemet tar emot och processar alla data som samlas in under arbetet. Det innebär att TELEMATICS kopplar upp kontoret och fältet till samma nätverk där data ständigt utbyts. Med hjälp av DataConnect kan du dessutom koordinera alla maskiner i en blandad maskinpark i ett moln. CLAAS API gör att du problemfritt kan ansluta till ditt Farm Management-system.

Till produktsidan

CLAAS connect App

Hela CLAAS värld i din ficka.

CLAAS connect är portalen för din helt egna CLAAS värld – med all viktig information och tjänster för dina maskiner från CLAAS. Med CLAAS connect App kan du nu ännu bekvämare och snabbare använda alla integrerade funktioner, tjänster och nätbutiker i mobilen eller surfplattan. Du kan till exempel be om en offert på din önskekonfigurering från din lokala CLAAS partner eller beställa reservdelar dygnet runt direkt från fältet. Ladda ner CLAAS connect App för iOS eller Android från Apple App Store eller Google Play och anslut din maskin från CLAAS och din lokala CLAAS partner.

Vanliga frågor om Smart Farming.

Varför är Smart Farming bra?

Smart Farming hjälper dig – som namnet antyder – att fatta smartare beslut för ditt jordbruk. Sensor-, satellit- och automatiseringstekniken ger effektivare processer, så att du kan sänka kostnaderna och öka kapaciteten. Med Smart Farming-program kan du till exempel utvärdera maskindata i realtid, planera arbetet och skicka informationen direkt till dina maskiner. Med smart utrustning, som exempelvis GPS-baserade styrsystem på maskinerna, kan många arbeten dessutom utföras automatiskt.

Hur fungerar Smart Farming?

Smart Farming innebär att jordbruksmaskiner, redskap och administrativa system kopplas upp i ett nätverk. Smart Farming-funktioner samlar in data och hjälper till att fatta bättre beslut under pågående arbete. De olika funktionerna kan till exempel ge automatiska förslag på maskininställningar, styra jordbruksmaskinerna, hjälpa till att fatta rätt beslut och skapa prognoser för framtida processer. I bästa fall kan du alltså förbereda de kommande jobben digitalt på kontoret och skicka dem via mobilnätet till maskinerna, som sedan utför uppdragen med de effektivaste inställningarna.

Är Smart Farming hållbart?

Smart Farming-funktioner hjälper till med att göra arbetet så effektivt som möjligt. Tekniken sparar alltså både tid och kostnader. Och när man sparar in på resurser, som bränslet till exempel, så är det förstås bra för miljön också. Du undviker exempelvis överlappningar och fel ute på fälten och via inställningar som motor droop och däcktryck ställer du in din maskin så sparsamt som möjligt. Samtidigt skonas marken så att du får bra skördar även i framtiden. Smart Farming är alltså hållbart – både för miljön och för jordbruket.