PRECISION FARMING.

CROP SENSOR.

CROP SENSOR är ett verktyg för exakt spridning av kvävegödsel eller växtskyddsmedel för optimerad skördemängd och kvalitet i olika grödor. För att skona miljön, doseras endast den mängd som behövs.

AUTO MODE.

I läge AUTO beräknar CROP SENSOR automatiskt bästa inställning i förhållande till grödans bestånd och de börvärden som föraren har lagt in.

AGROCOM MAP.

Vilka hektarskördar har bärgats, på vilka delar av fältet, och var finns de mest lönsamma områdena? Svaret på de här frågorna får du med hjälp av skördekartor framtagna med AGROCOM MAP.

Skördekartering.

Med uppdragshantering som bas kan skördekartering utföras vid skörd med LEXION eller JAGUAR. Sensorer i maskinen mäter skördemängd och vattenhalt. Samtidigt tar CEBIS fram geografiska koordinater med hjälp av GPS-satelliter.

 
Nedladdningar
Broschyr EASY