Vår affärsidé

Mobil service med nästan samma pris som i verkstad

Swedish Agro Machinerys affärsidé går ut på att bygga upp en anläggningsstruktur och ett återförsäljarnät som redan nu är anpassat för framtiden. Det betyder färre anläggningar som täcker större område. Det betyder också större reservdelslager på strategiskt valda platser i landet, expertkunskaper kring ett fåtal varumärken och fokus på mobil service.