NYHET: DISCO 1010.

Bred i arbete - smal vid transport.

DISCO 1010 TREND och COMFORT modellerna med 
stora arbetsbredder på 9,70 och 9,90 m - beroende 
på önskad överlappning. 
CLAAS erbjuder då 2 knivtallrikar mer, dvs totalt 9 - 
för faktisk arbetsbredd på 3,80 m per slåtterenhet!

disco-1010-stage-banner

NYHET: DISCO 1010.

Bred i arbete - smal vid transport.

DISCO 1010 TREND och COMFORT modellerna med 
stora arbetsbredder på 9,70 och 9,90 m - beroende 
på önskad överlappning. 
CLAAS erbjuder då 2 knivtallrikar mer, dvs totalt 9 - 
för faktisk arbetsbredd på 3,80 m per slåtterenhet!

Unik kapacitet - ren kraft.

DICO slåttermaskiner för stora arealer – oavsett vilken du väljer, blir det rätt val. Gemensamt för dem alla: bästa snittkvalitet tack vare MAX CUT slåtterbalk. Du vet bäst själv vad du har för krav på en slåttermaskin och vi har rätt maskin för dig: med eller utan crimper, strängsammanläggning eller för omvänd körriktning. Olika varianter av manövrering gör att du alltid har full kontroll på din DISCO – och på det sätt som passar dig bäst.

Vilka är personerna bakom DISCO?

Vi framhåller gärna några av våra medarbetare, som med stort engagemang gör våra DISCO slåttermaskiner till vad de är.

DISCO 1010. Arbetet med slåttern börjar på väg till fältet.

Cornelia Paul, projektmanager för DISCO, vet vad som räknas: 
"Vi har utvecklat detta unika koncept för hopfällning. 
Vektorfällning gör det möjligt att kunna transportera maskiner 
med stor arbetsbredd på ett säkert sätt.

Dina fördelar: Kombinationen traktor/slåttermaskin är stabil, smidig 
och lättkörd – både i trafiken och på branta in- och utfarter till fälten.

DISCO - vi kan bara konstruera sådant som vi begriper. 
Maskiner utvecklade av lantbrukare för lantbrukare.

Matthias Berger har varit involverad i utveckling av DISCO slåttermaskiner sedan mer än 17 år: "Jag arbetar som testmekaniker och driver maskinstation där jag använder maskinerna varje dag. 
Jag förstår betydelsen av logisk manövrering – särskilt under långa skördedagar."

Dina fördelar. Den smarta funktionen för individuellt lyft gör att du kan klara kilformade fält utan att lyfta handen.

DISCO - maskiner för kontinuerlig körning från start tills skörden är klar.

Montageledare Christian Schmidt kontrollerar kvalitet från början: 
"Vi lägger grunden för maskiner som ska användas många timmar. 
Den centrala upphängningen, armarna och knivbalken är av högsta 
kvalitet och byggda för att hålla. 
Varje maskin är 100 % noggrant testad innan vi levererar den."

Dina fördelar? Du får maskinen med mest driftsäkerhet och livslängd på marknaden.


Ren kraft.

DISCO 1010.

Idealisk på vägen - kompakt, nära traktorn och stabil i sidled - känns tryggt att köra i trafiken, eller t ex på branta in- och utfarter till fälten. 
Maskinens lutning underlättar vid till- och frånkoppling och skymmer inte sikten i backspeglarna. 
En extra ventil i kolven till hydrauliskt påkörningsskydd för manövrering av vektorfällning.


Helt enkelt optimal effektivitet.

DISCO 9300 och 8500.

Unika fördelar på DISCO 9300 TREND, 
med arbetsbredd på 9,10 m eller 8,90 m. 
Funderar du på att ta steget upp till en av 
de stora slåttermaskinerna – då är instegs­-
modellen DISCO 8500 TREND det perfekta valet. Arbetsbredd på 8,30 m eller 8,10 m 
ger dig både smidighet och imponerande kapacitet. MAX CUT knivbalk är den absolut viktigaste komponenten. Fördelar som t ex knivboxen, röda markeringar på de vänsterroterande knivarna och knivtallrikarna, och olika färgmärkningar för smörjintervaller underlättar daglig service.


Perfekt sikt över maskinen.

DISCO DUO.

DISCO 9400 C DUO med 9,10 m arbetsbredd är den bredaste slåttermaskinen på marknaden för traktorer 
med vändbar förarplats. 
Genom tillkoppling direkt framför förarhytten har föraren absolut bästa sikt över slåtterenheterna och grödan – 
för maximal körkomfort. 
Vid behov kan slåttermaskinen byggas om och användas 
som frontmonterad/buren kombination.


Skörd av energi.

DISCO AUTOSWATHER.

Om varvtalet för en slåtterenhet sjunker till ett förinställt gränsvärde, görs föraren uppmärksam på detta med 
optisk varningssignal och ljudsignal. 
Maskinens fulla kapacitet utnyttjas hela tiden. 
Med vinkelsensor kan önskad lyfthöjd på vändtegen sparas. Varvtalsövervakning i kombination med vinkelsensor skyddar drivningen mot manövreringsfel.


Slåtter i mästarklass.

DISCO BUSINESS.

DISCO 1100 BUSINESS med arbetsbredder upp till 10,70 m är den största burna slåttermaskinen med crimper på marknaden. 
Idealisk maskin för proffs, med oslagbar kombination 
av kapacitet, smart teknik och användarvänlighet.

DISCO 1100 BUSINESS i utförande med fingercrimper 
eller valscrimper. 
DISCO 9200 BUSINESS, med arbetsbredder upp till 9,10 m, och utrustad 
med fingercrimper.


Klassikern.

DISCO CONTOUR.

DISCO CONTOUR, känd för tillförlitlighet och snittkvalitet under alla förhållanden. 
Finns med två bredder: 
(9,10 m/8,90 m eller 8,30 m/8,10 m).


Proffsteknik för alla situationer.

DISCO 1100 TREND.

Ny slåttermaskin, idealisk för stora driftenheter i kombination med moderna, högeffektiva traktorer. 
Via terminal kan vissa funktioner förinställas, som t ex individuell lyft. 
Slåttermaskinen manövreras enkelt och bekvämt från traktor-hytten, andra funktioner hanteras via hydraulventiler och traktorns vändtegsautomatik.

Slåttermaskiner för stora arealer2, 3Arbetsbredd1

Omvänd körriktning

DISCO 9400 C DUO

9,10/8,90 m

Strängsammanläggning

DISCO 9200 C AUTOSWATHER

9,10/8,90 m

Med crimper

DISCO 1100 C / RC | 9200 C BUSINESS

9,40-10,70 m4 | 9,10 m / 8,90 m

DISCO 9200 C / RC | 8500 C / RC CONTOUR

9,10 m / 8,90 m | 8,30 m / 8,10 m

Utan crimper

DISCO 1100 TREND

9,40 m-10,70 m4

DISCO 1010 TREND / COMFORT

9,90 m / 9,70 m

DISCO 9300 | 8500 TREND

9,10 m / 8,90 m | 8,30 m / 8,10 m

1 Arbetsbredd inkl. frontslåttermaskin

2 "C" står för "Crimper", "RC" står för "Roller Crimper"

3 Tillgängliga modeller anpassade för olika länders marknad

4 Arbetsbredd anpassad efter frontslåttermaskinen