TERRA TRAC bandställ

Kontinuerlig vidareutveckling.

Lantbruk och teknik förändras. Ökande krav på kapacitet, flexibilitet och lägre marktryck. CLAAS utvecklar kontinuerligt TERRA TRAC tekniken.

TERRA TRAC bandställ

Kontinuerlig vidareutveckling.

Lantbruk och teknik förändras. Ökande krav på kapacitet, flexibilitet och lägre marktryck. CLAAS utvecklar kontinuerligt TERRA TRAC tekniken.

TERRA TRAC på LEXION.

TERRA TRAC bandställ på tröskor har under mer än 20 år i praktiskt arbete beprövats och vidareutvecklats för att motsvara våra kunders höga krav. Idag är ca en tredjedel av alla LEXION och hälften av alla LEXION hybridtröskor utrustade med TERRA TRAC.

Våra kunder uppskattar framför allt:

 • 66 % lägre marktryck än med hjulmaskin är skonsamt mot marken (Cranfield University, 2006)
 • Snabb och smidig flyttning mellan fälten i upp till 40 km/h och inom laglig totalbredd för körning på väg
 • Högre körkomfort tack vare patenterad kinematik och smart fjädringskoncept på bandstället
 • Bästa dragförmåga med minimal slirning ger fler drifttimmar och högre säsongskapacitet
 • Lugn och jämn gång ger stabilitet för skärbord och spårföljning
 • Stor kontaktyta mot marken ger god stabilitet på fält med sidolutning
 • Skonsamhet mot marken gör efterföljande bearbetning enklare med potential för kostnadsinbesparing

Hög körkomfort, högre körhastighet och mindre totalbredd underlättar vid flyttning mellan fält.

Även med breda skärbord bidrar TERRA TRAC bandställ till betydligt jämnare och stabilare skärbordsstyrning.

Nyutvecklat gummiband med ny utformning av ribborna för bättre hållbarhet vid körning på väg.

För de olika LEXION modellerna finns totalt fyra olika TERRA TRAC band i tre olika bredder: 635 mm, 735 mm och 890 mm för spannmål samt 890 mm för ris.

LEXION TERRA TRAC i testbänk.

TERRA TRAC bandställ är världsledande inom lantbruk, och det är ingen tillfällighet, det är väl beprövat under omfattande praktisk användning. Fördelarna är också vetenskapligt belagda i en studie vid Cranfield University i Silsoe, Storbritannien (2006). Markpackning har uppmätts med hjälp av penetrometer och tydliga skillnader mellan hjulmaskin och bandställ har registrerats:

 • I jämförelse med däckutrustning 800/65 R 32 minskas marktrycket från en tröska med TERRA TRAC bandställ med 66 %, till 0,8 bar.
 • Trots högre vikt ger TERRA TRAC systemet väsentligt lägre sammanpackning i marken. På ett markdjup mellan 10 och 60 cm konstateras i studien ett genomsnitt på 65 % mindre förtätning jämfört med 900/60 däck.
 • Bandställ uppvisar en starkare förtätning vid 12 cm markdjup – längre ner avtar förtätningen snabbt. På 40 cm markdjup märks ingen statistiskt signifikant skillnad mot mark som är helt opackad. Med däckutrustning börjar förtätningen vid 20 cm och är vid 70 cm konstant.
 • Bandställens synliga sammanpackning är ganska ytlig och kan luckras och jämnas ut med normal jordbearbetning.
 • Bandställen lämnar "hjulspår" med en sula som tröskans bakhjul rullar på, så att ytterligare markpackning undvikes.
 • Kraftigt reducerat dragkraftsbehov vid den efterföljande jordbearbetningen, ger lägre bränsle- och arbetskostnader.

 • Uppmätt markpackning på grund av däckutrustning eller bandställ

  Källa: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)

 • Uppmätt dragbehov för djupluckring efter överfart med däck eller bandställ

  1 Djupluckring efter hjulmaskin (kräver 240 hk)

  2 Djupluckring efter bandställ (kräver 88 hk)

  Fördelar för efterföljande jordbearbetning:

  Lägre grad av markpackning kan ge lägre bränsleförbrukning och lägre arbetskostnad vid den efterföljande jordbearbetningen. Dragkraftsbehovet vid djupluckring på 45 cm djup blev 36 % lägre efter en överfart med tröska utrustad med bandställ jämfört med en tröska med däckutrustning. Vid djupluckring efter en tröska med bandställ kunde arbetsdjupet minskas med 10 cm vilket betyder en sänkning av dragkraftsbehovet från 240 hk till 88 hk. Det motsvarar en sänkning av effektbehovet på 63 %.

  Källa: Dirk Ansorge, Cranfield University, Silsoe (2006)