CEMOS för traktorer.

Gör föraren ännu bättre.

CEMOS är ett självlärande förarassistanssystem som är unikt på marknaden och som tillförlitligt stöder föraren.

CEMOS för traktorer.

Gör föraren ännu bättre.

CEMOS är ett självlärande förarassistanssystem som är unikt på marknaden och som tillförlitligt stöder föraren.

CEMOS för traktorer.

CEMOS lär in och lär ut.

För att arbetsuppgifterna ska kunna utföras snabbt och effektivt är CEMOS ett stöd för att justera in traktor och redskap. Denna hjälp omfattar tips om inställning av motorbelastning, dragkraft, viktbelastning och däcktryck, en plogjusteringsguide och optimeringsdialogrutor för jordbearbetningsredskap. Så kan du alltid arbeta med optimal dragkraft och lägsta möjliga markpackning.

Fas 1.

Förberedelse på gården.

Baserat på det valda redskapet och avsedd fältanvändning föreslår CEMOS på gården före arbetets start nödvändig belastningsvikt och optimalt däcktryck. Det dynamiska inlärningssystemet samlar in ytterligare avläsningar under arbetet och justerar sina förslag för nästa användning.

Fas 2.

Basinställning i fält.

Den integrerade kunskapsbasen för CEMOS förklarar den grundläggande inställningen av redskap steg för steg med illustrerade instruktioner. Det finns för närvarande assistansprogram för alla plogar. Program för andra redskap kommer att följa inom en snar framtid. De ger dig värdefull hjälp med nya enheter i drift, som du som förare har liten eller ingen erfarenhet av.

Fas 3.

Optimering under pågående arbete.

Optimeringsdialogen startas av drivrutinen på fältet. 
CEMOS kontrollerar alla grundinställningar och ger förslag på prestandamål eller effektivitetsmål som föraren kan acceptera eller avvisa. Efter varje inställningsändring signalerar CEMOS, efter en provkörning, om och hur mycket arealavverkning och dieselförbrukning har förbättrats.