JAGUAR 990-930

Kapacitet på upp till 380 t/h, effektivitetshöjande system för förarassistans, stort utbud av Corncracker-valsar, inklusive den patenterade SHREDLAGE tekniken, motorer med effekt upp till 925 hk, detta unika koncept säkerställer din skörd av ett fullgott foder.

JAGUAR 990-930

Kapacitet på upp till 380 t/h, effektivitetshöjande system för förarassistans, stort utbud av Corncracker-valsar, inklusive den patenterade SHREDLAGE tekniken, motorer med effekt upp till 925 hk, detta unika koncept säkerställer din skörd av ett fullgott foder.

NYHET: JAGUAR 990.
med 925 hk för upp till 380 t/h.

Högsta hackningskvalitet, enorm kapacitet och låg bränsleförbrukning – nya JAGUAR 990 utnyttjar effekten optimalt i den 925 hk starka MAN-V12-motorn. Helt ny knivtrumma för kortare snittlängd. JAGUAR 990 är den första fälthacken med nya V-MAX 42 knivtrumman.

Smarta förarassistanssystemet CEMOS och nya CEBIS styrningen hjälper föraren att köra JAGUAR så effektivt som möjligt under hela säsongen. CEMOS gör maskinens inställningar automatiskt och CEBIS pekskärm underlättar manövreringen. Alla JAGUAR uppfyller miljönorm Steg V.

JAGUAR – marknadsledare.

Världens ledande fälthack med över 40000 tillverkade maskiner sedan 1973.Miljontals människor kan varje dag dricka hälsosam mjölk –en av anledningarna till att vi kontinuerligt vidareutvecklar JAGUAR.

Drivning.

Transmissionssystemet i JAGUAR har högre verkningsgrad än konkurrenternas. Underhållsfritt powerband driver hack-aggregatet direkt från den tvärställda motorn.Motoreffekten är perfekt avpassadefter maskinsystemens kraftbehov.

Förarassistans.

Smarta system som AUTO FILL,CEMOS AUTO PERFORMANCE ellerden nya dynamiska styrningen optimerar automatiskt maskinens arbetsprocesser. För att skörda med högsta effektivitet behöver föraren bara aktivera automatiken.

Komfort och manövrering.

Man lär sig att köra JAGUAR på kort tid.De viktigaste funktionerna manövrerasmed logiskt placerade reglage.Nya CEBIS är medelpunkten.Rattpelaren och förarstolen har flerainställningsmöjligheter för att justerasoch anpassas individuellt efter förarens önskemål.


Kapacitet.

Materialflödet följer en rak linjehela vägen genom JAGUAR.Det ger maximal kapacitet (ton/h),minimal bränsleförbrukning (l/ton)och högsta driftsäkerhet.

Bränsleförbrukning.

Det är inte enbart motorn, utan också den smarta styrningen av alla systemen, som är avgörande.Från frontaggregatet till utkastarröret är JAGUAR dimensionerad för toppkapacitet,men också konstruerad för lägsta möjliga bränsleförbrukning. Alla mätningar visar imponerande låga förbrukningssiffror.

Ensilagekvalitet.

Högvärdigt ensilage är nödvändigt för att hålla mjölkproduktionen på hög nivå.Kvaliteten på det hackade materialet står i centrum för allt vad vi gör.Vi utrustar JAGUAR med teknologi som har avgörande betydelse för foderkvaliteten.

Skördens puls.

CEMOS AUTO PERFORMANCE

JAGUAR håller det inställda motorvarvtalet konstantoch reglerar motoreffekten och körhastigheten utifrånden skördade materialmängden.När materialflödet ökar, sänks körhastigheten automatiskt.När materialflödet minskar, reduceras motoreffekten.

Dynamisk styrning.

JAGUAR styres från fullt styrutslag åt ena hållet till fulltstyrutslag åt andra hållet med fem hela varv på ratten.Bekvämare vändning på vändtegen med dynamisk styrning.Vid en körhastighet lägre än 10 km/h behöver föraren baravrida ⅔ av ett varv på ratten för att svänga från rakt ställdahjul till fullt styrutslag.

NYHET: Mera manövreringskomfort.

CEBIS med pekskärm ger snabb och bekväm åtkomst till alla maskinens funktioner. Efter behov kan föraren ställa in ellermanövrera JAGUAR på fyra olika sätt:

  1. Peka på skärmen
  2. Hantera "favoriter" snabbt via CMOTION
  3. Med CEBIS vrid- och tryckknapp
  4. Direkt inställning med vippbrytare

NYHET: ACTISILER 37 i dubbelmantlad tank.

JAGUAR med smarta system lägger grunden för utmärkt foderkvalitet. Exakt dosering av tillsatsmedel från tanken på 375 liter eller högkoncentrerat från nya ACTISILER 37.För att skydda mot höga yttertemperaturer har behållaren för ACTISILER 37 konstruerats med dubbla väggar.

NIR-sensor

NIR-värdet för torrsubstanshalt används som referens för inställning av snittlängd och dosering av additiv.

TERRA TRAC.

JAGUAR 990 och 960 kan fås med TERRA TRAC.Fördelarna med bandställ kan utnyttjas under längre säsong och på alla fält.Högsta dragkraft, högsta möjliga skonsamhet mot marken även på vändtegar, snabbt och säkert från fält till fält utan att överskrida bestämmelser om tillåten fordonsbredd på väg.

Tekniska data

MotorTypCylindrarMotoreffekt vid motorvarvtal
1700 rpm (ECE R 120)
kW/hk
JAGUAR 990MAND2862V12680/925
JAGUAR 980MAND2862V12625/850
JAGUAR 970MAND4276R6580/790
JAGUAR 960Mercedes-Benz473R6480/653
JAGUAR 950Mercedes-Benz473R6430/585
JAGUAR 940Mercedes-Benz471R6390/530
JAGUAR 930Mercedes-Benz471R6340/462

Download > RGB (875KB)  |  CMYK (26MB)
stäng