Styrsystem.

GPS PILOT med S10 terminal.

GPS PILOT använder GPS satellitsignaler och styr automatiskt och med stor noggrannhet längs vald linje. Systemet säkrar fullt utyttjande av arbetsbredden och minimerar överlappning, oavsett ljus- och väderförhållanden.GPS PILOT styrs via S10 eller S7 terminal.

GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT FLEX, en elektronisk styrenhet till ratten, kan enkelt flyttas mellan olika maskiner. På så sätt kan den användas i tröskan eller fälthacken under skörden och sedan placeras i traktorn igen. Även äldre CLAAS maskiner eller andra märken kan utrustas med GPS PILOT FLEX.

TURN IN.

Funktionen TURN IN underlättar på vändtegen. TURN IN styr in i nästa valda kördrag och kan aktiveras vid en vinkel på 120° mellan det avsedda kördraget och körriktningen.

AUTO TURN.

Funktionen AUTO TURN styr helt automatiskt på vändtegen. Man vänder snabbt och exakt in i det valda kördraget, undviker överlappningar och kan ha fokus på skärbordet. Med den virtuella vändtegslinjen i S10 blir AUTO TURN ännu smidigare att använda.

 
Nedladdningar
Broschyr EASY