ISOBUS manöverterminaler.

EASY on board app.

Med appen EASY on board kan alla ISOBUS kompatibla redskap styras via en tablet (iPad3). Dessutom kan F-knapparna programmeras liksom på andra ISOBUS terminaler. Att kunna använda en tablet är inte bara smidigt utan även tillförlitligt. Det inbyggda USB-gränssnittet garanterar snabb och säker strömförsörjning. Att kunna styra redskapen via en tablet gör det lättare att få en bra överblick från hytten.

COMMUNICATOR.

COMMUNICATOR terminal har 5,7-tums färgdisplay som uppfyller kraven enligt ISO-UT standard. ISOBUS kompatibla redskap kan enkelt styras via COMMUNICATOR. Man kan också programmera F-knapparna.

S10 terminal.

S10 terminal innehåller ett brett spektrum av funktioner, som underlättar för föraren, t ex GPS-styrning och kameravisning. Nu är S10 terminal också fullt ISOBUS kompatibel. Med ISO UT manövreras redskapet, med ISO TC-BAS och ISO TC-GEO styres uppdragshanteringen, ochISO SC står för delbreddstyrning (Section Control).

NYHET: ISOBUS funktioner.

Styrning av ISOBUS redskap via S 10 terminal.

Med de nya ISOBUS funktionerna kan man nu styra <br />ISOBUS redskap med S10 terminalen. <br />En terminal, olika användningsmöjligheter.

 
Nedladdningar
Broschyr EASY