Implement Controls Tractor (ICT).

ICT konceptet från CLAAS optimerar både arbetsprocesser och total kapacitet för traktor-maskin-kombinationer. Redskapets arbetsparametrar styr traktorn. På så sätt körs exempelvis pressen hela tiden på maximal kapacitet, vilket ger bästa resultat under alla förhållanden.

Maximal körhastighet.

ICT CRUISE PILOT reglerar traktorns körhastighet beroende av belastning på CARGOS pickup. Förarens arbete underlättas och prestandan hos CARGOS nyttjas fullt ut eftersom stillestånd till följd av överbelastning i inmatningen minimeras.

Maximal komfort.

Om inmatningen på CARGOS skulle sättas igen, trots att ICT CRUISE PILOT är aktiverad, hanterar ICT AUTO STOP funktionen automatiskt stoppet, vilket skonar kraftuttaget. Underlättar för föraren genom att minimera moment som tidigare måste utföras manuellt.

Maximal kapacitet.

För att förbättra pressens kapacitet och arbetskvalitet övervakas pickupens varvtal och belastning kontinuerligt med CRUISE PILOT via ICT. Med hjälp av denna information anpassas traktorns hastighet automatiskt.

Enastående team.

QUADRANT 3400 och AXION med ICT är ett samspelt team. Om QUADRANT 3400 skulle överbelastas stänger AUTO STOP funktionen automatiskt av kraftuttaget via ICT och traktorn stannar.

 
Nedladdningar
Broschyr EASY