Uppkopplade maskiner.

Spara tid. Spara pengar.

Det är absolut möjligt att få ut mer av dina CLAAS maskiner. Storlek och kapacitet är inte allt. Intelligens är en viktig nyckel till högre effektivitet.

Därför kan våra maskiner vara uppkopplade.

Uppkopplade maskiner.

Spara tid. Spara pengar.

Det är absolut möjligt att få ut mer av dina CLAAS maskiner. Storlek och kapacitet är inte allt. Intelligens är en viktig nyckel till högre effektivitet.

Därför kan våra maskiner vara uppkopplade.

Uppkopplade maskiner.

CLAAS erbjuder dellösningar, som kunden kan kombinera utifrån sin egen situation.

REMOTE SERVICE.

Snabbare problemlösning.

  • Maskinen känner av störningar och informerar föraren
  • Maskinen sänder felmeddelanden till CLAAS servicepartner
  • Servicepartnern identifierar felet via fjärrdiagnos

Din fördel: Snabbare problemlösning, rätt åtgärd och reservdelar levereras till rätt serviceställe.

Proaktiv planering av underhåll.

  • Maskinen sänder info till servicepartnern angående kommande underhållsbehov
  • Servicepartnern tar fram tidsplan för service
  • Servicepartnern beställer CLAAS ORIGINAL servicematerial

Din fördel: Snabbare utfört underhåll.

TELEMATICS.

TELEMATICS är ett digitalt dataöverföringssystem. Uppdragsdata, kördrag och skördedata från uppkopplade tröskor, fälthackar eller traktorer överföres via mobilnätet till en server och lagras där. Från servern kan data via Internet föras över till gårdsdatorn, laptop eller smartphone. Via TELEMATICS portalen hanteras, utvärderas, bearbetas dessa data eller exporteras till något Farm Management program.

Automatisk dokumentation.

Tilläggsmodulen "Automatisk dokumentation" underlättar ditt arbete avsevärt och förbättrar dessutom säkerheten när du hanterar alla data. Om fältgränserna väl sparats i TELEMATICS så identifierar systemet själv vilket fält respektive maskin befinner sig på och skapar en fältrelaterad dokumentation för varje uppdrag med hjälp av fältgränser och registrerade körspår.

Beställning

Appen för mobil användning.

För att kunna använda TELEMATICS när du är på språng, har CLAAS utvecklat en app för smartphone och surfplatta i operativsystemen iOS och Android. Denna app är lika enkel att hantera som webbsidan och du följer upp hela maskinparken via stegen: "informera, analysera, optimera". En integrerad navigeringsfunktion visar dessutom den var maskinerna finns. Förutom all maskindata kan man via appen ta fram sammanfattningar och status på "automatisk dokumentation". Alltid en ögonblicksbild över maskiner och arbetsprocess.

Fördelar:

  • Enkel och logisk – alltid och överallt
  • Inga merkostnader
  • Viktig information om arbetsprocessen
  • Snabb överblick över arbeten och verksamheter

Download för iOS     Download för Android

FLEET VIEW.

Alla förare i transportkedjan får via appen löpande information i realtid om tröskornas position och fyllnadsgraden i varje spannmålstank.

FLEET VIEW appen från CLAAS underlättar förarnas arbete betydligt. Data från LEXION, TUCANO eller JAGUAR överföres till iPad eller smartphone och effektiviserar fältlogistiken. Väntetider och onödiga överfarter minimeras. Skördemaskinernas kapacitet nyttjas fullt ut, lägre bränsleförbrukning och mindre belastning på marken.

Download för iOS