GPS styrsystem, tillval

Där de behövs. Direkt ute på fältet.

Inte ens den bästa förare kan ha full kontroll på allt samtidigt.

GPS styrsystem, tillval

Där de behövs. Direkt ute på fältet.

Inte ens den bästa förare kan ha full kontroll på allt samtidigt.

GPS styrsystem, tillval.

Inställning av styrsystem:

 • Helautomatisk: GPS PILOT, aktiv styrning av styrhydrauliken
 • Understödjande: GPS PILOT FLEX, elektronisk styrenhet till ratten
 • Manuell: GPS COPILOT, optiskt styrningsstöd

Automatiska system.

 • Aktivt ingrepp i styrhydrauliken
 • CLAAS korrigeringssignal för alla krav på noggrannhet
 • Högsta körkomfort och noggrannhet
 • Styrsystemets terminal flyttas enkelt mellan maskiner
 • Styrsystemets ventilteknik fast monterad i maskinen

Fördelar:

 • Högsta noggrannhet vid alla körhastigheter
 • 25 km/h till 400 m/h
 • Idealiskt för specialgrödor

GPS PILOT med S10 terminal.

GPS PILOT använder GPS satellitsignaler och styr automatiskt och med stor noggrannhet längs vald linje. Systemet säkrar fullt utyttjande av arbetsbredden och minimerar överlappning, oavsett ljus- och väderförhållanden.GPS PILOT styrs via S10 eller S7 terminal.

AUTO TURN.

Funktionen AUTO TURN styr helt automatiskt på vändtegen. Man vänder snabbt och exakt in i det valda kördraget, undviker överlappningar och kan ha fokus på skärbordet. Med den virtuella vändtegslinjen i S10 blir AUTO TURN ännu smidigare att använda.

Assistanssystem för styrning.

 • Insteg till automatisk styrning
 • Assistanssystem griper aktivt in i styrningen
 • Elektronisk styrenhet till ratten till allt fler maskiner
 • CLAAS korrigeringssignal för alla krav på noggrannhet
 • Inga ingrepp i hydrauliken
 • Maskinen styrs automatiskt längs parallella kördrag
 • Alla funktioner i GPS PILOT

Från CLAAS: GPS PILOT FLEX

GPS PILOT FLEX.

GPS PILOT FLEX, en elektronisk styrenhet till ratten, kan enkelt flyttas mellan olika maskiner. På så sätt kan den användas i tröskan eller fälthacken under skörden och sedan placeras i traktorn igen. Även äldre CLAAS maskiner eller andra märken kan utrustas med GPS PILOT FLEX.

Manuella system.

GPS COPILOT.

Instegsmodellen med flera funktioner.

 • Parallellstyrning med LED teknik
 • Följer den programmerade styrvinkeln
 • Styrriktningen korrigeras
 • Kräver noggrannhet av föraren
 • Idealiskt för arbete utan fasta körspår

Idealiskt för:

 • Markbearbetning
 • Spridning av mineralgödsel
 • Flytgödselspridning
 • Fastgödselspridning
 • Kalkning
 • Alla arbeten utan körspårmarkering

GPS COPILOT.

GPS COPILOT från CLAAS, instegsmodellen till satellitstödd styrning, med flera funktioner.

Föraren styr maskinen med stöd av EGNOS satellitsignal med en GPS-noggrannhet på + / - 15 till 30 cm längs parallella eller svängande kördrag.

Systemet säkrar fullt utnyttjande av arbetsbredden och minimerar överlappning. Högre arbetskvalitet och -effektivitet.