CEMOS för traktorer.

Kan en traktor göra föraren bättre? DLG har testat

CEMOS för traktorer.

Kan en traktor göra föraren bättre? DLG har testat

Att arbeta med CEMOS är oslagbart.

Fördelar med CEMOS.

  • Reducerat däckslitage
  • Reducerad markpackning med optimalt däcktryck
  • Lägre driftskostnader med ökande arealkapacitet
  • Fullt utnyttjad maskinpotential
  • Lägre förslitning på redskap (redskapsassistent för plog)
  • Förbättrad CO2-balans för verksamheten
Av oberoende testinstitutet DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) testat, intygat och »av DLG godkänt« utmärkt:
  • Upp till 16,3% högre avverkning (ha/h)
  • Upp till 16,8 % lägre bränsleförbrukning (l/ha)
  • Åtta av tio testdeltagare kunde sänka sin bränsleförbrukning och samtidigt öka sin arealavverkning

Interaktivt skydd mot markpackning.

Första silvermedaljen går till den riskanalys för markpackning som är integrerad i CEMOS för traktorer, det självlärande systemet för assistans till maskinförare. Beräkning av risk för markpackning baseras på vetenskapliga fältförsök och beräkningsformler. Dessa har utförts och utvecklats av Berner Fachhochschule (BFH-HAFL) i samarbete med Forschungsinstitut Agroscope Reckenholz, Aarhus University i Danmark samt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

I Terranimo® projektet blir resultaten från högskolor och institut sammanställda och fritt tillgängliga för alla via en webb-baserad app. Neuheitenkommissionen uttalar att den positiva användarnyttan med CEMOS ligger i att kunna integrera dessa fackkunskaper direkt i lantbruksmaskinen, utan att föraren manuellt måste mata in dessa i CEMOS. Föraren informeras via visning i CEBIS terminalen, om det för de aktuella markförhållandena finns risk för markpackning genom att använda den aktuella traktor-redskap-kombinationen. Vid ändring av inställningar för optimering av maskinen, tas de direkt med i funktionen för riskberäkning.

DLG-Certifiering.

Under och efter Agritechnica 2019 har vi utmanat våra kunder och besökare på duell mot CEMOS för traktorer: Proffs-förare mot proffs-system – det var utgångsläget.

Ur den stora gruppen av sökande till duell mot CEMOS, utvaldes 10 särskilt erfarna lantbrukare och traktorförare från 4 länder i Europa. CEMOS duellen genomfördes i september 2020 på en gård i östra Tyskland.

Georg Schuchmann från Testzentrum Technik und Betriebsmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) ansvarade för objektiva tester. Vid varje testkörning utförde han mätningar av körhastighet, bränsleförbrukning, arealavverkning, arbetsdjup och arbetskvalitet. Förarnas erfarenhet och assistanssystemet CEMOS visade sina starka sidor under vakande ögon från DLG – och säkrade ett utlåtande "godkänt av DLG". Det kunde konstateras att med hjälp av CEMOS kunde bränsleförbrukningen sänkas med -16,8 %) och avverkning med Grubber ökas upp till +16,3 %. Åtta av tio testdeltagare kunde sänka sin bränsleförbrukning och samtidigt öka sin arealavverkning

De officiella testresultaten hittar ni här


Förarassistanssystem

CEMOS lär in och lär ut.

CEMOS är ett självlärande system för förarassistans. 
Första och enda system på marknaden som optimerar både traktor och redskap, t ex kultivatorer och plogar. Föraren får hjälp att stämma av och anpassa viktbelastning och däcktryck.


Hof Wiesbyll – CEMOS kund

Imponerade chefer och förare.

"CEMOS sporrar mig."

"Man märker det i plånboken."

"Totalvikten har sänkts."