CEMOS för fälthackar

CEMOS AUTO PERFORMANCE

CEMOS AUTO PERFORMANCE är ett smart koncept för motorstyrning och framdrivning för JAGUAR. Belönades med DLG-silvermedalj.

CEMOS för fälthackar

CEMOS AUTO PERFORMANCE

CEMOS AUTO PERFORMANCE är ett smart koncept för motorstyrning och framdrivning för JAGUAR. Belönades med DLG-silvermedalj.

CEMOS AUTO PERFORMANCE.

CEMOS ger ännu mer effektiv skörd – upp till 7 % mer ha/h med 12 % lägre bränsleförbrukning. JAGUAR håller det inställda motorvarvtalet konstant 
och reglerar motoreffekten och körhastigheten utifrån 
den skördade materialmängden. 
När materialflödet ökar, sänks körhastigheten automatiskt. 
När materialflödet minskar, reduceras motoreffekten.

Fördelar:

  • Konstant motorvarvtal för konstant skördeprocess
  • Jämnt materialflöde för högsta driftsäkerhet
  • Effektivt varvtalsområde ger lägre bränsleförbrukning
  • Mjuka övergångar i belastning på framdrivningen ger hög körkomfort
  • Underlättar förarens arbete i påfrestande skördesituationer