Vi använder cookies (egna och från tredje part, t ex Google Analytics) för att göra det enkelt för dig att använda vår webbsida och för att bättre kunna anpassa vårt utbud till dina intressen. Om du enbart fortsätter att besöka vår webbsida, lagras endast tekniskt nödvändiga cookies. Om du accepterar cookies, lagras alla cookies (också cookies till marknadsföring). Det är frivilligt att acceptera cookies, och samtycket kan när som helst återkallas.

Mera information finns i vår deklaration om datasäkerhet.

Acceptera

Coronavirus

Vi följer utvecklingen noga

Vi på Swedish Agro Machinery sätter våra medarbetares och kunders hälsa främst, och i ljuset av rådande omständigheter försöker vi i linje med gällande myndighetsinstruktioner agera ansvarsfullt och med försiktighet. 


Kundarrangemang
Alla planerade närliggande arrangemang (t.ex. maskinvisningar, utbildningar m fl) har skjutits upp tills vidare. Detta gäller i första läget perioden fram till påsk.

Ni kan följa status på våra framtida evenemang på vår evenemangssida.

Resande
Våra resor utomlands har ställts in och vi har minskat resandet inom landet mellan våra anläggningar och använder oss av digitala möten i största möjliga mån så länge det är praktiskt möjligt.

Vår personal
Vi värnar om vår personal och uppmanar att stanna hemma vid sjukdom samt att förebygga sjukdom genom förstärkt hygien.Vi går ut med löpande information till all personal.

Just nu bedömer vi att Coronaviruset har en liten påverkan för vår verksamhet vilket vi hoppas fortsätter.

Vi följer löpande utvecklingen och försöker anpassa och justera oss och vår verksamhet efter de krav och riktlinjer som kommer från myndigheterna.

Denna sida uppdateras kontinuerligt vid ev. förändringar.