LINER

Strängläggare

Oavsett verksamhetsstorlek. Oavsett utmaningar. Oavsett var. Med vallmaskiner från CLAAS fattar du alltid rätt beslut.

LINER

Strängläggare

Oavsett verksamhetsstorlek. Oavsett utmaningar. Oavsett var. Med vallmaskiner från CLAAS fattar du alltid rätt beslut.

LINER strängläggare med fyra rotorer

Med fyrrotorsträngläggarna LINER 4000 och LINER 3600 är strängläggning inte längre någon flaskhals. Med en arbetsbredd på 15,00 m för LINER 4000, resp 12,50 m för LINER 3600, formas en jämn mittsträng. Strängens rektangelform säkrar ett optimalt materialflöde för efterföljande maskiner i vallskördekedjan.

  1. Underhållsfri och permanentsmord rotortransmission med tolv räfsarmar.
  2. Rotorer med kardanupphängning och hjulställ med fyra hjul säkrar perfekt markföljning
  3. Stora hjul på huvudramen
  4. Enkel och bekväm till- och frånkoppling av maskinen
  5. Indikering för maximalt styrutslag, väl synlig från förarplatsen
  1. Komforthydraulik (Load-Sensing) är standard
  2. OPERATOR eller COMMUNICATOR II för enkel manövrering
  3. Individuellt rotorlyft och vändtegsautomatik
  4. LED arbetsstrålkastare

Transportläge.

Transportchassit och rotorerna kan sänkas hydrauliskt så att transporthöjden är lägre än 4,00 m.

Permanentsmort rotorhus.

Det permanentsmorda, hermetiskt slutna CLAAS rotorhuset och den robusta kurvbanan av gjutgods ger maximal driftsäkerhet.

GRASS CARE.

De stora däcken och hjulställen med 4 eller 6 hjul skonar marken och gräsvallen.

Bekväm ISOBUS manövrering.

Manövrering med ISOBUS kompatibel terminal (t ex COMMUNICATOR II) eller OPERATOR.

Arbetsbredd (m)RotorerRäfsarmar per rotorHjulställ med 4 hjulHjulställ med 6 hjulKardanupphängning
LINER 400012,20–15,00414
LINER 36009,90–12,50412

● Standard     ○ Tillval    – Ej tillgängligt

Utrustning kan variera mellan länder

För mer information, vänligen kontakta din lokala CLAAS återförsäljare.

 
Nedladdningar
Broschyr LINER