JAGUAR frontaggregat.

Klarar alla utmaningar.

Mångsidiga frontaggregat för olika grödor och fältförhållanden gör att CLAAS JAGUAR skördar över hela världen.

Neues Dokument

JAGUAR frontaggregat.

Klarar alla utmaningar.

Mångsidiga frontaggregat för olika grödor och fältförhållanden gör att CLAAS JAGUAR skördar över hela världen.

CLAAS JAGUAR frontaggregat. Dina fördelar.

 • Frontaggregat som passar för skörd av olika grödor
 • Enkel till- och frånkoppling
 • Snabbkoppling för drivningen
 • Inkoppling och reversering även vid full last
 • Perfekt markföljning med CONTOUR och AUTO CONTOUR anpassning av anliggningstryck
 • Hög körkomfort på fält och väg <br />tack vare lastdämpning
 • Överensstämmer med föreskrivna axellaster på väg.

PICK UP 300 / 380.

NYHET: ACTIVE CONTOUR.

 • Säker och fullständig materialupptagning.
 • Upp till fem pinnrader för effektivt materialupptag
 • Stödhjul på pickupen för fullständig uppsamling
 • NYHET: ACTIVE CONTOUR, sensorer för snabb anpassning till marken och perfekt uppsamling

DIRECT DISC 610 / 520 / 600 / 500.

Slå och hacka. Skörda direkt.

 • Välbeprövad DISCO knivbalk säkerställer högsta snittkvalitet och kapacitet
 • DIRECT DISC 600 / 500
 • Särskilt lämplig för grödor med långt strå. Hög kapacitet tack vare stor skruvdiameter
 • Sidokniv finns som tillval

ORBIS 900 / 750 / 600 SD / 600 / 450.

Enkel manövrering oberoende av rader.

 • ORBIS 600 SD. Särskilt lämpad för lågväxande gröda. Yttre enheter med små tallrikar och vertikal matningstrumma.
 • Effektiv mekanisk drivning med lågt effektbehov, inkoppling och reversering även vid full last
 • 3-växlad drivning för varvtalsanpassning vid olika skördeförhållanden
 • Hög skördekvalitet med optimalt materialflöde, kolvskydd och knivar med självslipningseffekt
 • Enkel omställning för olika grödor
 
Nedladdningar