CEMOS

Optimalt utnyttjande av tröskan.

Styrning och optimering av prestanda direkt från förarplatsen.

CEMOS

Optimalt utnyttjande av tröskan.

Styrning och optimering av prestanda direkt från förarplatsen.

CEMOS.

Styrning och optimering av prestanda direkt från förarplatsen. De mångåriga kunskaperna hos en erfaren förare kan aldrig ersättas. Våra system utnyttjar förarens känsla för de rätta maskininställningarna i varje situation och gör det möjligt för föraren att få ut mesta möjliga av maskinen.

I begreppet CEMOS, (CLAAS Elektroniska Maskin Optimerings System) sammanfattar CLAAS alla de system, vars ändamål är att optimera maskinen.

CEMOS finns i två varianter:

1. Dialogbaserade system

CEMOS DIALOG eller CEMOS Advisor. Föraren guidas steg för steg till att optimera maskinens inställningar. De föreslagna inställningarna skall bekräftas eller ändras av föraren.

2. Automatiska system

CEMOS AUTOMATIC omfattar alla de CLAAS system som automatiskt optimerar tröskans inställningar för bästa skörderesultat och maximal kapacitet.

CEMOS DIALOG.

Maskinoptimeringssystemet CEMOS hittar alltid rätt inställningar avseende prestanda, kvalitet, säkerhet och effektivitet. CLAAS förinställda värden för respektive gröda är bra medelvärden för nästan alla skördeförhållanden, men har också utrymme för ytterligare optimering.

CEMOS Advisor.

Appen CEMOS Advisor från CLAAS, den perfekta assistenten, hittar alltid rätt inställning för tröskan.CEMOS Advisor guidar användaren igenom optimerings-processen med hjälp av frågor. Efter varje ändring av en inställning kan föraren kontrollera resultatet och om det behövs, begära fler ändringsförslag.

AUTO FILL.

Via kamerans bilder av transportvagnen bredvid, kan AUTO FILL identifiera både lastutrymmets ytterkanter och fyllnadsgraden på olika ställen i vagnen, samt styra vart i vagnen skördematerialet ska hamna. Tömningsröret styrs både längs med vagnens färdriktning och på tvären.

 
Nedladdningar
Broschyr EASY